Årets B-tränare och Årets B-tränade häst

Policy för årets B-Tränare och årets B-tränade häst

Varje år utser styrelsen i BTR den tränare av förbundets medlemmar som man anser ha gjort den främsta sportsliga prestationen. På samma sätt väljs också den häst som gjort den mest framstående bedriften bland hästar som under året tränats av någon av förbundets medlemmar. Tränaren ska vara en god ambassadör för B-tränare och Svensk Travsport.

Bedömningen är subjektiv och kan inte överklagas.

Förtydligande:

  • Medlemskap som direktansluten eller via lokal förening ska vara löst senast 1 april för det aktuella året som priset gäller för.
  • Som lokalförening kan man nominera till styrelsen senast 1 december.
  • Priset kan ej delas ut till samma tränare eller häst flera gånger.
  • Styrelsen röstar igenom beslutet under styrelsemöte. Denne tar även i beaktning, utöver prestation att personen är en god förebild som B-Tränare och hjälper till att föra travsporten framåt.
  • Pristagarna presenteras på årsmötet efterföljande år. Prisutdelning sker i samband med en storhelg inom travet.
  • Styrelsens beslut kan ej överklagas.
Prisutdelning för 2022 pristagare under Elitlopps-lördagen 2023. Prisutdelare är ordförande Ola Johansson, sekreterare Emma Möller och Henrik Wingmyr