Årets B-tränare och Årets B-tränade häst

Varje år utser styrelsen den tränare av förbundets medlemmar som man anser ha gjort den främsta sportsliga prestationen. På samma sätts väljs också den häst som gjort den mest framstående bedriften bland hästar som under året i tränats av någon av förbundets medlemmar. Bedömningen är subjektiv och resultatet kan inte överklagas.

Prisutdelning för 2021 pristagare under Elitlopps-lördagen 2022. Prisutdelare är ordförande Ola Johansson och sekreterare Emma Möller.