Bli medlem

Idag är det mycket inriktning mot eliten i  travet men vår uppfattning är att det är vi B-tränare som utgör grunden för hela sporten. Vi finns i alla led från spelare till uppfödare!
Genom ditt medlemskap får vi inom BTR möjlighet att fortsatt driva och bevaka B-tränarnas intressen i alla sammanhang.

Vad har du för förmåner av att bli medlem?

  • Medjälparförsäkring som försäkrar alla dina medhjälpare du har i stallet. HÄR kan du läsa mer om den!
    Eller på www.if.se/villkor | Kod: 1471697.1.3
  • 12% rabatt på Granngården för dig som företagskund/innehar F-skattsedel (Gäller nästan hela deras sortiment) Mer info!
  • 25% rabatt på Sveland Hästförsäkringar. Mer info!


Medlemskap skall i första hand ske genom BTRs lokalföreningar, se Kontaktuppgiter.
Ett medlemskap i någon av dessa innebär också medlemskap i BTR.

Om du inte har någon lokalförening vid din bana eller av andra skäl inte vill var medlem i den så kan du vara
direktansluten medlem.
Betala in årsavgiften på 200 kronor på PG 476 88 63-5 eller via Swish: 123 330 448 2 
Glöm EJ att skriva ditt namn som meddelande!