Grundförsäkring / Grundpaket

BTR-försäkringens grundpaket för 2016 som du kan läsa om nedan, ingår automatiskt och aktiveras när du löst B-tränarlicensen. Liksom tidigare kan du även komplettera med tillägg för att motsvara behoven i din verksamhet.
Licensen för B-tränare innehåller 4 grundförsäkringar.

Hästdrulle
Hästdrulleförsäkringen ersätter skador på din egendom som hästen ställer till med i samband med travträningsverksamhet. T.ex. ersätts sulky om den skadas av hästen. Högsta ersättning är 40 000 kronor.

Hästdrulleansvar och Ansvar
Skadar hästen annans egendom är högsta ersättning 120 000 kronor när tränaren orsakat skadan utan att vara vårdslös. Blir en B-tränare stämd eller får ett ekonomiskt krav som överstiger 120 000 kronor gör vi en ansvarsutredning. Vi hjälper B-tränaren att utreda om denne varit vårdslös enligt skadeståndsrättsliga regler. Har man varit vårdslös i sin utövning som tränare kan försäkringen ersätta krav upp till 10 miljoner kronor. Har man inte varit vårdslös så hjälper vi till att bestrida oberättigat krav och att föra tränarens talan. Vid personskador orsakade av häst i träning hos B-tränare gäller försäkringen även för ägaren eller någon annan som ansvarar för hästen om denne blir stämd eller får ett ekonomiskt krav som grundas på något som hästen har orsakat. Detta gäller endast personskada på person utanför kretsen av ägare, tränare, stallpersonal, medhjälpare med flera.

Avbrott
Skulle du som B-tränare drabbas av arbetsoförmåga eller dödsfall på grund av olycksfall, ersätter försäkringen 75 % av de fasta kostnaderna i din verksamhet med max 15 000 kronor per månad i 3 månader. Försäkringen har en karens på 14 dagar. Alternativt kan försäkringen användas för att ta in en avbytare om du skulle drabbas av arbetsoförmåga på grund av olycksfall. Ersättningen är maximerad till 500 kronor per dygn under maximalt 90 dygn.

Olycksfall
Gäller när du håller på med travsport. Vid träning, tävling eller vardagligt arbete med hästar, men den gäller bara för B-tränaren. Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor för medicinsk invaliditet. Du kan även teckna ett tillägg så får du ett bra försäkringsskydd på fritiden, se tilläggserbjudanden. Familjemedlemmar eller medhjälpare skall ha egna försäkringar, som du också kan teckna som tillägg.

Medjälparförsäkring
Denna försäkring har du som fullvärdig medlem i BTR helt gratis!
Den gäller alla personer som hjälper dig, i stallet, i träning och tävling, med dina hästar. Du hittar försäkringsbrevet här>>

Skadeanmälan / Blanketter
Här kan du ladda hem blanketter vid ev skadeanmälan!
Skadeanmälan kollisions- och ansvarsskador (If) (Öppnas i ett nytt fönster)
Skadeanmälan olycksfall (If) (Öppnas i ett nytt fönster)