Hej alla medlemmar!

Jag vill börja med att tacka alla! Utan erat stöd hade jag inte kunnat vara så hård och bestämd när prispengarna skulle fördelas ut! Tillsammans så lyckades vi få en stor del av pris kakan till bredden.
Sen hade vi tänkt ha årsmöte/konferens 26-27 mars men det får vi skjuta på en stund.

Denna höst har vi varit på många möten.
Extra fullmäktige möte, där det togs beslut om att byta organisations struktur.
Extra förtroenderåd. Info kring den nya organisations strukturen.
Förtroenderåd. Info kring den nya organisations strukturen
Strategiskt samråd har vi varit med om att ta fram dom nya prismedel till sporten där det blev en stor del till bredden. Har även fått ta del av affärsplanens uppbyggnad, varit referensgrupp om omreglerings arbetet.
Häst välfärdsgruppen här tas det upp aktuella dopingfrågor och allt om hästens välmående det är en viktig grupp att delta i.
Reglementes möte här har vi varit med och hjälpt till att bereda frågorna om drivning, jänkarvagn och sett på längd av körspö. m.m

Sen har kuskarnas uppsittningsavgifter varit en livlig debatt nu här i början av året. Där kuskarna säger att dom vill ha uppsittnings avgift av alla tränare och inte bara av oss B-tränare.
Så nu funderar vi i BTR´s styrelse hur vi ska börja jobba för att även provisions avgiften ska bli lika alltså även 5% för oss också. Så vi försöker att samla in mer fakta om varför den är olika 5%till a-tränarna och 10% till oss b-tränare.

Ola Johansson
Ordförande BTR