Valberedning

Lennart Fjällström
valberedning@btr.nu

roblen2020@outlook.com
073-078 50 31
(Ordförande/Sammankallande)

Kerstin Grönlund

konsult@kerstingronlund.com
076-802 60 40

Fred Carlsson

073-814 42 04