Aktivitetsbidrag till Lokalföreningen

Lokalföreningar har möjlighet att söka bidrag från BTR för genomförda medlemsaktiviteter under 2023.

Reglerna för att erhålla bidrag är:

  • Bidraget gäller för aktiviteter genomförda under kalenderåret och kan delas mellan flera aktiviteter.
  • Aktiviteterna måste vara öppna för alla medlemmar eller syfta till att rekrytera nya medlemmar. En resa för enbart styrelsen är t.ex. inte bidragsberättigad. Ibland tvingas man begränsa antalet deltagare i en aktivitet, det viktiga är att alla medlemmar har haft möjlighet att anmäla sig.
  • Föreningen måste kunna styrka att man haft utgifter för sina aktiviteter. Bidraget är verklig kostnad dock sammanlagt högst 5 000 kronor per lokalförening för hela året. Bidraget betalas inte ut i förskott.
    (Bidraget är höjt till ordinarie summa. Beslutet är taget på BTR´s årsstämma 2022)


Ansökan kan ske löpande under året men skall vara kassören tillhanda senast 15 December.

Ansökan skall innehålla en beskrivning av aktiviteten, antal deltagare och kvitton/fakturor på betalda utgifter.