Basorganisationerna

BTR är anslutna till ST (Svensk Travsport) och vi är en av nio intresseorganisationer som representerar de aktiva inom travsporten, dessa organisationer benämns basorganisationer (BAS).
Övriga basorganisationer är:

 • Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), intresseföreningen för avel och uppfödning av varmblodiga travhästar, www.asvt.se .
 • Travhästägarna (TÄ), serviceorganisation för hästägare anslutna till lokala hästägarföreningar, www.travhastagare.se .
 • Sveriges Travamatörers Riksförbund (STaR),  samorganisation för landets travamatörerna med körlicens, www.startrav.se .
 • Travklubben Sleipner (Sleipner), föreningen för den kallblodiga travhästen både vad gäller tävling och avel, www.sleipner.org .
 • Travtränarnas Riksförbund (TR), föreningen som verkar för de professionella tränarnas gemensamma intressen, www.travtranarnasriksforbund.se .  
 • Svenska Ponnytravförbundet (SPTF), förening för ponnytravets utbredande och främjande i Sverige, www.sptf.nu .
 • Hästskötarnas- och Travlärlingarnas Riksförbund (HTR), adjungerade.
 • Svensk Monté Riksorganisation (SMR)  www.svenskmonte.se, adjungerade.

 
25% av rösterna
Som ansluten till ST har vi rösträtt vid ST Fullmäktigemöte. Varje BAS-organisation har 50 röster vardera, detta gör att vi tillsammans har ca 25% av rösterna i fullmäktige.
Vi aktiva har således mycket svårt att driva egna frågor till beslut i fullmäktige. Det finns dock flera exempel på motioner väckta av oss  och övriga inom BAS som har antagits av fullmäktigemötet.

Samarbete
Inom BAS är väldigt många frågor gemensamma eller överlappande mellan flera av organisationerna. Vi har därför ett informellt samarbete inom BAS för att driva gemensamma frågor, vi upplever att detta ger en större tyngd åt förslagen. T.ex. motionen om återinförandet av spårförbehåll lämnades som en gemensam motion även om den ursprungligen kom från BTR.
Organisationerna träffas regelbundet och även ST kallar vanligen två gånger per år till informationsträffar där samtliga basorganisationer bjuds in.
Idag har TR (Travtränarnas Riksförbund) valt att stå utanför detta samarbete som finns inom BAS vilket naturligtvis är olyckligt, TR har valt att själva driva sina frågor mot ST direkt.
I många sammanhang som erbjuds BAS att skicka en eller två representanter för att deltaga i olika arbetsgrupper, referensgrupp mm. Exempel på sådana var t.ex. strategiutredningen Horisont 2017, budgetarbeten och Hästvälfärden. Inom BAS försöker vi fördela dessa uppdrag på ett praktiskt sätt.

Andra intressorganisationer
Utöver de organisationer som räknas till basorganisationer, finns det andra intresseorganisationer inom travet.

 • Svenska Hingsthållare (SH), förening för uppfödare och hingsthållare av såväl varm- som kallblod, www.hingsthallarna.se.
 • TravSveriges Damklubbars Riksförening (TSD), sammanslutning av de damklubbar som finns vid travbanorna.
 • Svenska Ridtravarförbundet, arbetar för travhästens liv vid sidan av travtävlandet, och efter, www.ridtravare.com.