Behandlingjournal

Enligt krav från Jordbruksverket är du som hästägare/tränare skyldig att journalföra all behandling av hästen som har karenstid. Runt den hantering finns det stora brister och inom Travarhälsan har man upp-märksammat detta och kommer eventuellt att skärpa uppföljningen.

Alla ansvariga tränare ska se till att behandlingsjournal förs och att dessa journaler förvaras på ett säkert sätt i 12 månader efter senast införd anteckning, 60 månader för häst som ej är undantagna krav om slaktkarens.

BTR har skapat ett förslag på journalblankett som du kan ladda ner och använda, se länkarna till höger.

Ladda hem journal här!
Journal (Exel)
Journal (pdf)